Đánh giá
Đã có 20 người đánh giá
Đầu tay nên còn nhiều chỗ sai sót.

Đề cử Toái Mạch

vote
134,381
Linh khí
120
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Tiền Đồ Vô Lượng
2
1039
48500

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

70 bình luận