Đánh giá
Đã có 5 người đánh giá
Đại ma đầu hệ thống giáng lâm, kéo theo một tràng vô biên giết chóc.
Làm việc ác càng nhiều, tu vi tăng càng nhanh; bị người hận càng nhiều, tu vi tăng càng nhanh; giết người càng nhiều, tu vi tăng đến càng nhanh; thanh danh xấu xa, tu vi tăng đến càng nhanh! Từ khi có Đại Ma Đầu hệ thống, Vương Bá Ngưu liền đi lên con đường vĩ đại giết người phóng hỏa đại lưng vàng, không chuyện ác nào không làm....
Ta tên Vương Bá Ngưu, vạn sự đều ngưu bức
Cảnh giới: võ đồ, võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ tông, đại võ tông, Võ quân, cái thế võ quân, võ vương, cái thế võ vương, võ Hoàng, cái thế võ hoàng, võ tôn, cái thế võ tôn, Đại Là Thiên Tôn, Thần Tôn, Đế Tôn, võ đế, cái thế võ thế, Đại Đế-Tiên Đế-Thiên Đế-Thánh Đế, Thần Đế.

Võ tiên, võ thánh, võ thần, Chí Tôn,....

(Linh hồn tu vi phân biệt là: Phàm Hồn đối ứng Đại Võ tông trở xuống, Hoàng Hồn đối ứng võ quân cảnh, Huyền Hồ đối ứng võ vương cảnh, Địa Hồn đối ứng Võ Hoàng cảnh, Thiên Hồn đối ứng Võ Tôn, Vũ Hồn đối ứng Võ đế, Trụ Hồn đối ứng Đại Đế, Hồng Hồn đối ứng Võ Tiên cảnh, Hoang Hồn đối ứng Võ Thánh cảnh, Thần Hồn đối ứng Võ Thần cảnh, Chí Tôn hồn đối ứng chí tôn cảnh....)

♛ Bonus chương:

❄ 1 bcl = 1c
❄ 10000 đậu = 1c

♛ Mỗi đầu tháng sẽ bonus (từ 3-10 chương)

♛ Cảm ơn đã ủng hộ! ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
Mới nhất
5 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
1,300,137
Linh khí
730
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • onepiecevodo đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • acma11 đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • zzzlovezzz đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • noname123 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • noname123 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • noname123 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • noname123 đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • duyphan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • ๖ۣۜDa ๖ۣۜSun ๖ۣۜKid đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • [email protected] đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • khanhgala19 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • khanhgala19 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Mrcklonely đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • acma11 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ruabinbu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ruabinbu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ruabinbu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ruabinbu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ruabinbu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ruabinbu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ruabinbu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ruabinbu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ruabinbu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ruabinbu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ruabinbu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ruabinbu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ruabinbu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ruabinbu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ruabinbu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
acma11 Avatar

acma11

Level: 0
2
201
136

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

295 bình luận


Terumi 255
♅ Phong Thiên Đế 90
ruabinbu 80
45
khanhgala19 35
noname123 35
kisslovebaby 30
rrrrrrrr 30
hoacthien 25
anhemhuy2000 10
๖ۣۜDa ๖ۣۜSun 10
onepiecevodo 10
King_Bahamut 5
Mrcklonely 5
duyphan 5
zzzlovezzz 5