Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
Đại ma đầu hệ thống giáng lâm, kéo theo một tràng vô biên giết chóc.
Làm việc ác càng nhiều, tu vi tăng càng nhanh; bị người hận càng nhiều, tu vi tăng càng nhanh; giết người càng nhiều, tu vi tăng đến càng nhanh; thanh danh xấu xa, tu vi tăng đến càng nhanh! Từ khi có Đại Ma Đầu hệ thống, Vương Bá Ngưu liền đi lên con đường vĩ đại giết người phóng hỏa đại lưng vàng, không chuyện ác nào không làm....
Ta tên Vương Bá Ngưu, vạn sự đều ngưu bức
Cảnh giới: võ đồ, võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ tông, đại võ tông, Võ quân, cái thế võ quân, võ vương, cái thế võ vương, võ Hoàng, cái thế võ hoàng, võ tôn, cái thế võ tôn, Đại Là Thiên Tôn, Thần Tôn, Đế Tôn, võ đế, cái thế võ thế, Đại Đế-Tiên Đế-Thiên Đế-Thánh Đế, Thần Đế.

Võ tiên, võ thánh, võ thần, Chí Tôn,....

(Linh hồn tu vi phân biệt là: Phàm Hồn đối ứng Đại Võ tông trở xuống, Hoàng Hồn đối ứng võ quân cảnh, Huyền Hồ đối ứng võ vương cảnh, Địa Hồn đối ứng Võ Hoàng cảnh, Thiên Hồn đối ứng Võ Tôn, Vũ Hồn đối ứng Võ đế, Trụ Hồn đối ứng Đại Đế, Hồng Hồn đối ứng Võ Tiên cảnh, Hoang Hồn đối ứng Võ Thánh cảnh, Thần Hồn đối ứng Võ Thần cảnh, Chí Tôn hồn đối ứng chí tôn cảnh....)
Mới nhất
17 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
166,933
Linh khí
300
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • kisslovebaby đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • kisslovebaby đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • anhemhuy2000 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Terumi tặng 45,000 đậu cho acma11
  1 tháng trước
 • Terumi đề cử 6 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • King_Bahamut đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
acma11 Avatar

acma11

Level: 0
2
96
2044

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

106 bình luận


Terumi 255
kisslovebaby 30
anhemhuy2000 10
King_Bahamut 5