Nghĩ muốn kỹ năng gì, là có thể chế tạo kỹ năng gì!

Thị lực chưa đủ tốt, tựu chế tạo một cái "Mắt ưng" kỹ năng!

Chạy được không đủ nhanh, tựu chế tạo một cái "Nhanh chạy" kỹ năng!

Sự chịu đựng không đủ kéo dài... Khái khái! Ngươi hiểu!

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
432,638
Linh khí
335
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • kira314 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • nghiangongoc đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • nghiaphams đề cử 51 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • vinhvipro112 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • kira314 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
Hoàng Châu Avatar

Hoàng Châu

Level: 7
Converter Tông Sư
144
130138
51416

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

90 bình luận


nghiaphams 255
vinhvipro112 50
kira314 20
nghiangongoc 10