Đại thời đại 1994 giới thiệu tóm tắt: vạn quán gia tài địa sản thương ngoài ý muốn trọng sinh 1994, ở này cái sục sôi trong niên đại, Hùng Bạch Châu quật khởi thảo mãng giữa, duyệt khắp thế gian phương hoa, thiên phàm qua tẫn, câu lưu kiêu hùng bản sắc.
********************************************************************************
CẦU VOTE 10 ★
Mới nhất
5 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
297,533
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Converter Sơ Cấp
24
7573
21016

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

15 bình luận


ducnguyen296 5