【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Đại Tống chi ta là Bao Thanh Thiên ) trọng sinh Đại Tống, trói chặt Thanh Thiên hệ thống, trở thành vạn dân kính ngưỡng Bao Thanh Thiên!

Tam Khẩu Trát Đao, trên trảm Hoàng Thân Quý Trụ, chém xuống thảo mãng anh hùng.

Thiết Diện trăng lưỡi liềm, ban ngày xử án thẩm người, ban đêm giải oan thẩm quỷ.

Sức một người, còn thế gian ban ngày ban mặt! (Bản Cố Sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )

Main là Bao Chửng , ở thế giới dị

Ở đây có Thiên Long Bát Bộ , có Dương Gia Tướng , có Nhạc Phi

Còn có nhiều tướng khác

Main khá vô sỉ tí /ngai , Hậu Cung nhé mọi người /denm

góc giới thiệu truyện

https://truyencv.com/dai-duong-chi-thien-co-de-vuong/

thời kì Lý Thế Dân , main sát phạt quyết đoán , hóa thân Lý Hữu

https://truyencv.com/dai-tong-chi-ta-la-bao-thanh-thien/

thời kì nhà Tống , tiên phật hóa Bao Chửng

https://truyencv.com/di-gioi-trieu-hoan-thien-co-quan-hung/

dị giới , Tiên Thần hóa Danh Thần Võ Tướng

https://truyencv.com/dai-duong-chi-than-cap-hung-hai-tu/

thời Lý Thế Dân , Hùng hài tử

https://truyencv.com/dai-duong-chi-tuyet-the-hoang-de/

thời Võ Tắc Thiên , main hóa thân thái tử , sát phạt quyết đoán

Đề cử

vote
Linh khí
685
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

224 bình luận


r0nghaiphong 160
Cloud 85
gacuoi013 50
๖ۣۜNein๖ۣۜ๖ 40
choiyoung 40
diamond 25
♚๖ۣۜFA๖ۣۜĐẠI๖ۣۜĐẾツ♚ 25
DDAGEAR 20
Vpmtgame 15
tuanhai 10
☯๖ۣۜHỗn๖ۣۜĐộn๖ۣۜĐại๖ۣۜĐế♚ 10
hoathuongfagioi 10
radies 10
0969739803 5
qdleo228 5
baooo 5
Thekiler 5
matga12345 5