Trong tay ủng binh trăm vạn, lại không phải Đế Hoàng chấp chưởng cương vực vạn lý, lại không một người

Trần Bì Bì vốn chỉ là cái yêu chơi game thanh niên, ngoài ý muốn du hành không gian đến Vinh Diệu Đại Lục. Để hôm nay mặc chính là một vị Yêu Vương hoành không xuất thế.

Lấy thân người, ngự Vạn Yêu.

P/s﹏✍


☠ Tình trạng: hố⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: Hài, dị giới ⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
47,136
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Trung Cấp
144
75877
114300

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

3 bình luận