Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Tiên yêu cộng trị tam giới, Yêu Hoàng Đế Tuấn thọ nguyên sắp hết tin tức lan truyền nhanh chóng, thế lực khắp nơi rục rịch, đoạt vị cuộc chiến hết sức căng thẳng. Mà lúc này, nhân vật chính của chúng ta Thạch Hầu, vẫn còn trà trộn tại thế giới loài người ngụy trang thành một cái Hí Tử, vì một ngày ba bữa cùng tìm ai bái sư học nghệ mà buồn rầu. . .

cùng tác Đại Bát Hầu
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
432,358
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

19 bình luận