Đánh giá
Đã có 15 người đánh giá
Tại Đạo môn chưởng khống thiên hạ, hẳn là tu luyện như thế nào?

Phù lục, đan dược, đạo sĩ, linh yêu, lập đàn cầu khấn khoa nghi...

Muốn tu tiên, rất tốt, mời theo quét nhà cầu bắt đầu mà đi lên!

Phù chiếu đến thời điểm, ngươi phải đứng tại vị trí nào?

Ba mươi sáu thiên vô cực, ba ngàn thế giới Hồng Mông!

Đại Minh, ta tới!

Đạo môn, ta tới!

Phù chiếu, ta tới!

Ở thống trị thế tục Đạo môn bên trong từng bước một bước lên quyền lực đỉnh cao, hướng về phi thăng Thiên Giới mục tiêu mà đi!

Truyện khúc đầu vì chưa tu tiên nên hơi chậm, bắt đầu tu tiên thì hay hẳn lên.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
55,999
Linh khí
80
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận