Đánh giá
Đã có 37 người đánh giá

Phúc địa sinh ra Địa Tiên, Động thiên lui tới Thiên Tiên, ta có hoa mai một gốc, trộm lấy Thiên Cơ!

Mới nhất
4 tuần trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
87
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
112
51755
65457

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

Gửi bởi [email protected] (11 tháng trước)

Chỉ nghe boong thuyền liên tục kêu thảm, thê lương cực điểm, máu tươi văng từng mảnh từng mảnh đỏ tươi , khiến cho người truật mục kinh tâm, Phó tướng rống giận: "Các ngươi đều là tướng quân thân binh, tướng quân nếu là có mất, các ngươi hết biết chém đầu, còn gây họa tới vợ con."

"Ai cũng không cho lui, giết, giết tới."

"Chỉ muốn bảo vệ đến tướng quân đến trên bờ, có binh tiếp ứng, các ngươi liền chẳng những vô tội, còn có trọng thưởng

69 bình luận


Ngoc54 55
¶¤vô¤thiên¶¶ 15
son2011 10
vuducdung1996 1
࿐ﻬ༑Sea♋Food༑ﻬ༺✨ 1