Đánh giá
Đã có 0 người đánh giá
Vũ trụ mênh mông, vô tận chủng tộc! Rộng lớn chiến kỹ, thập quyết hoành không! Viễn cổ độc họ, Top 100 chiến bảng! Lấy tên của ta, chân đạp tinh không! Năm 2200 một ngày, làm con người lần thứ nhất leo lên Hải Vương Tinh, nhìn thấy chính là một thanh chiến đao cùng một bộ đứng thẳng thi thể! ! ! Đã có hoàn tất sách cũ « Tận Thế vô thượng vương tọa » hơn ba trăm vạn chữ, chưa hề quịt canh. . .
Đẳng cấp: Nhân Cấp - Địa Cấp - Thiên Cấp = Tham cảnh - Vọng cảnh - Dung cảnh - Cực cảnh
Mới nhất
2 tuần trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
104,565
Linh khí
35
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • berserk đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • berserk đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • Huypqkg5665 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • Huypqkg5665 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • Huypqkg5665 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • Huypqkg5665 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • Huypqkg5665 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

13 bình luận


Huypqkg5665 25
berserk 10