Đánh giá
Đã có 45 người đánh giá
Xuyên qua Đấu La đại lục, khóa lại Thần cấp lựa chọn hệ thống.

Lựa chọn tại gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, võ hồn thức tỉnh nghi thức bên trên rực rỡ hào quang, thu được võ hồn vô thượng Thanh Long.

Lựa chọn treo lên đánh võ hồn học viện đệ tử, thu được thần võ kỹ năng: Hàng Long Thập Bát Chưởng.

Lựa chọn cùng Tiểu Vũ một chỗ, ban thưởng vô thượng thần thông: Thời không hạo kiếp!

Cái gì Hạo Thiên Chùy, cái gì Lam Điện Bá Vương Long, ở trước mặt ta, đều là cặn bã.

Đề cử

vote
Linh khí
545
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Cao Cấp
41
11290
464669

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

404 bình luận


ducanhpv 500
sonphan 20
Cuongca 10
Cụ tổ Corona 5
linhlinh012345678910111213141516171819202122232425 5