Thiên Họa - một trong bảy Pháp sư mạnh nhất Thế giới pháp thuật, trong một lần thử nghiệm pháp thuật mới đã vô tình chết đi và trọng sinh đến Thế giới tu luyện dưới tên Vô Thường.

Từ đây, Vô Thường mang theo tri thức có được từ Thế giới Pháp thuật và thiên phú không rõ vì sao lại có trên người mà từng bước phá giải bí ẩn thân thế của bản thân, cũng như khám phá Thế giới tu luyện huyền bí.

Cảnh giới Hạ giới: Phàm nhân cảnh, Linh cảnh (Linh Nhân cảnh, Linh Sư cảnh), Tông cảnh, Tướng cảnh, Tôn cảnh, Đế cảnh, Thánh cảnh, Phá giới cảnh, Thiên Nhân cảnh (Thiên Nhân, Thiên Vương, Thiên Pháp, Thiên Đế, Chí Tôn).

Cảnh giới Hạ giới dùng chung cho các vị đại năng:

-Bậc thang thứ nhất: Phàm nhân cảnh.

-Bậc thang thứ hai: Linh nhân cảnh, Linh Sư cảnh.

-Bậc thang thứ ba: Tông cảnh, Tướng cảnh, Tôn cảnh, Đế cảnh.

-Bậc thang thứ tư: Thánh cảnh, Phá Giới cảnh.

-Bậc thang thứ năm: Thiên Nhân cảnh, Thiên Vương, Thiên Pháp, Thiên Đế, Chí Tôn.

-Bậc thang thứ sáu: Chúa Tể, Lão Tổ và...
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
284,198
Linh khí
60
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

nhatbanhan Avatar

nhatbanhan

Level: 1
Cây Bút Non Trẻ
1
100
115

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

50 bình luận