Một cái dị giới thiếu niên, như thế nào ở gió tanh mưa máu lấy võ vi tôn thế giới lớn trên xông ra một mảnh thuộc với thiên địa của mình.

Một cái hèn mọn con kiến hôi, như thế nào bằng vào mình không ngừng cố gắng ở hệ thống phụ trợ thành công nhảy ra thiên địa trói buộc, đi lên bất tử con đường.

Đế đường cuối ai là đỉnh, vừa gặp không mới đạo thành không trung.
Mới nhất
8 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
29,276
Linh khí
0
Điểm ái mộ
dzungit Avatar

dzungit

Level: 2
Converter Sơ Cấp
43
39176
90842

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

5 bình luận