Một cái dị giới thiếu niên, như thế nào ở gió tanh mưa máu lấy võ vi tôn thế giới lớn trên xông ra một mảnh thuộc với thiên địa của mình.

Một cái hèn mọn con kiến hôi, như thế nào bằng vào mình không ngừng cố gắng ở hệ thống phụ trợ thành công nhảy ra thiên địa trói buộc, đi lên bất tử con đường.

Đế đường cuối ai là đỉnh, vừa gặp không mới đạo thành không trung.

Đề cử Toái Mạch

vote
500,447
Linh khí
0
Điểm ái mộ
dzungit Avatar

dzungit

Level: 3
Converter Trung Cấp
69
62328
146446

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

36 bình luận