Ngụy bốc lên trộm cướp: "Lão tử là trộm cướp , đòi mạng không cần tiền!"

Áo dài trắng tiểu tướng: "Quân thượng chớ hoảng sợ , Triệu Vân đến vậy!"

...

Binh lính: "Báo ~! 3000 lang nhân kỵ binh đánh tới!"

Thiếu dương: "Nguyên trực quân sư , kế sách tốt mang ra ?"

...

Sư tộc vương tử: "Dám hỏi tướng quân đại danh , có thể nguyện thu ta làm đồ đệ ?"

Đại hán mặt đen: "Mỗ gia Yến Nhân Trương Dực Đức , thu học trò ? Cần hỏi qua quân thượng."

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
77,279
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Đẹp Trai Có Gì Sai
176
109299
292845

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận