Dị Thế Chi Triệu Hoán Ức Vạn Thần Ma

Chương 534: Kịch chiến!

"Bạch trưởng lão, Huyền trưởng lão, Trần trưởng lão. . . Các ngươi xuất chiến!"

Trần Lực Huy trực tiếp điểm mười vị trưởng lão tính danh, cao giọng nói.

"Hứa trưởng lão, Phạm trưởng lão, Hà trưởng lão. . . , các ngươi xuất chiến, diệt sát Đại Tần Thánh đình!"

Đặng Vân Hổ cũng là điểm mười tên trưởng lão, cao giọng nói.

"Nguyệt trưởng lão, Hướng trưởng lão, Trần trưởng lão, các ngươi xuất chiến! Đánh giết Đại Tần Thánh đình!"

Huyền Nguyên tông chi chủ Ngũ Hạo Bân đồng dạng cũng là điều động mười tên trưởng lão xuất chiến.

"Tuân mệnh!"

"Tuân mệnh!"

"Tuân mệnh!"

. . .

Ba mươi tên Chuẩn Thánh hậu kỳ cường giả, thân bên trên tán phát lấy cuồng bạo khí thế, pháp lực vận chuyển, nhanh chóng đối với trong lòng bàn tay linh bảo dũng mãnh lao tới.

"Ầm ầm!"

"Ầm ầm!"

"Ầm ầm!"

. . . . .

Ba mươi tên Chuẩn Thánh hậu kỳ trong tay cường giả linh bảo phát ra vô cùng hào quang chói sáng, đối với Đại Tần Thánh đình công kích mà đi.

Hư không trực tiếp bị xé nứt, đại lượng không gian mảnh vỡ kích xạ, toàn bộ Thánh Lâm Chi Địa bắt đầu run lẩy bẩy.

"Bệ hạ, mạt tướng nguyện xuất chiến!"

"Bệ hạ, mạt tướng nguyện xuất chiến!"

"Bệ hạ, mạt tướng nguyện xuất chiến!"

. . . . .

Triệu Công Minh, Nhiên Đăng, Hậu Nghệ, Viên Hồng, Hạng Vũ, Văn Trọng các võ tướng, trên thân chiến ý sôi trào, cao giọng nói.

"Chuẩn!"

Tần Phong phun ra một chữ.

"Giết!"

Phạm ta Đại Tần Thánh đình, tất tru!"

Triệu Công Minh, Nhiên Đăng, Hậu Nghệ, Viên Hồng, Hạng Vũ các võ tu, trong miệng phát ra hét to, trên thân pháp lực sôi trào, trong tay linh bảo tản mát ra hào quang chói mắt.

"Cút!"

Hạng Vũ mở ra vũ thần dũng, thiên cổ không hai, thực lực nháy mắt nhảy lên tới nửa bước Thánh Nhân cảnh giới, trong tay Bá Vương Thương bỗng nhiên đối với hư không vung đi.

"Răng rắc!"

"Răng rắc!"

"Răng rắc!"

. . .

Mười lăm kiện bị tế ra linh bảo, va chạm đến Bá Vương Thương công kích phía trên lúc, trực tiếp bị sắc bén vô song thương mang đánh nát.

"Oanh!"

"Oanh!"

"Oanh!"

Bá Vương Thương đánh nát mười lăm kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo, mang theo kình khí trực tiếp đánh vào mười lăm tên trưởng lão trên người.

Mười lăm tên Chuẩn Thánh hậu kỳ trưởng lão, như bị sét đánh, toàn bộ thân thể bị ném bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra.

"Giết!"

Hạng Vũ lệ quát một tiếng, cầm trong tay Bá Vương Thương nhanh chóng đuổi theo, một thương quét ngang mà xuống, trực tiếp đem mười lăm tên Chuẩn Thánh hậu kỳ trưởng lão nhục thân, nguyên thần oanh đánh nát bấy.

"Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 580000 điểm EXP."

"Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 780000 điểm EXP."

"Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 790000 điểm EXP."

. . . .

Hệ thống thanh âm nhắc nhở nhanh chóng tại Tần Phong trong đầu vang lên.

"Hai mươi bốn chư thiên!"

Triệu Công Minh sau lưng diễn hóa hai mươi bốn chư thiên, hai mươi bốn chư thiên vĩ lực gia trì tại tự thân, trong tay Kim Tiên vung đánh.

"Oanh!"

"Oanh!"

"Oanh!"

Một roi vung đánh mà đi, bị Triệu Công Minh công kích ba tên Chuẩn Thánh hậu kỳ cường giả, tế ra linh bảo trực tiếp vỡ nát.

"Oanh!"

Triệu Công Minh trong tay Kim Tiên lần nữa vung đánh mà ra, trực tiếp đánh vào ba tên Chuẩn Thánh hậu kỳ cường giả trước ngực.

"Đụng."

"Đụng."

"Đụng."

Ba tên Chuẩn Thánh hậu kỳ cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn muốn tránh né, có thể đã tránh cũng không thể tránh,

Khi Kim Tiên oanh kích đến bọn hắn ngực lúc, bọn hắn cảm giác một cỗ bành trướng, cường hoành cự lực đánh tới.

Trên người bọn họ áo giáp nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài, nguyên thần vỡ ra, nhục thân tổn hại, thẳng tiếp bị thương nặng.

"Oanh!"

Triệu Công Minh khuôn mặt cười lạnh, trong tay Kim Tiên lần nữa vung đánh tới, trực tiếp đem ba tên Chuẩn Thánh hậu kỳ cường giả oanh kích chia năm xẻ bảy.

"Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 580000 điểm EXP."

"Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 780000 điểm EXP."

"Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 790000 điểm EXP."

. . . .

"Keng!"

"Keng!"

Hậu Nghệ cầm trong tay Xạ Nhật thần cung, ba chi mũi tên đặt ở trên cung, trực tiếp kéo thành trăng tròn, nháy mắt bắn ra.

"Phốc phốc."

"Phốc phốc."

. . . .

Cung tên nháy mắt bắn vào hư không bên trong, tái xuất hiện thời đi đến ba tên Huyền Nguyên tông trưởng lão trước ngực, trực tiếp chui vào trong đó.

Cung trên tên phát ra cực hàn chi khí, trực tiếp đem ba tên Huyền Nguyên tông trưởng lão nhục thân, nguyên thần sinh cơ phá diệt,

"Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 580000 điểm EXP."

"Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 790000 điểm EXP."

"Chiến! Chiến! Chiến!" :

Hình Thiên chiến ý trùng thiên, trong tay Hình Thiên Phủ không ngừng đánh xuống, trực tiếp đem hai tên Chuẩn Thánh hậu kỳ cường giả bổ bay ra ngoài.

"Giết!"

Hình Thiên sải bước hướng về phía trước, trong tay lực công kích thẳng tiến không lùi, cuối cùng đem hai tên Chuẩn Thánh hậu kỳ cường giả oanh sát chia năm xẻ bảy.

"Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 580000 điểm EXP."

"Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 660000 điểm EXP."

"Ngâm!"

"Ngâm!"

Văn Trọng thân cưỡi Hắc Kỳ Lân, tế ra Thư Hùng song tiên, đem hai tên Chuẩn Thánh hậu kỳ cường giả một cái nuốt vào.

"Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 580000 điểm EXP."

"Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 790000 điểm EXP."

"Giết!"

"Giết!"

"Giết!"

. . .

Nhiên Đăng, Viên Hồng, cũng là nhanh chóng động thủ, đem thuộc tại bọn hắn đối thủ toàn bộ diệt sát!

Chiến đấu bắt đầu vẫn chưa tới một phút, chiến đấu đã kết thúc.

Triệu Công Minh, Nhiên Đăng, Hậu Nghệ, Viên Hồng các võ tướng vận dụng lôi đình thủ đoạn, trực tiếp đem ba mươi tên Chuẩn Thánh hậu kỳ cường giả xoá bỏ.

Huyết Võng Thiên La tông, Bạch Phượng tông, Huyền Nguyên tông tông chủ, những cường giả khác, còn chưa kịp phản ứng.

"Cái này ~~~~~~~~~ "

Trần Lực Huy, Đặng Vân Hổ, Ngũ Hạo Bân hai con ngươi kịch liệt co rụt lại, bị Đại Tần Thánh đình chiến lực rung động.

"Tông chủ nói không giả!"

Trọng Bác Khiếu, Tần Thiên Vân chờ Ngọc Uẩn tông trưởng lão, ánh mắt nhìn thấy Tần Phong triển hiện ra tới uy năng, sinh lòng rung động.

"Đại Tần Thánh đình triển lộ ra thực lực, đã không thể so Thiên Địa Bảo các kém bao nhiêu!"

Tô Uyển Nghi nặng nề nói.

Nàng trên khuôn mặt vẻ kiêu ngạo, chậm rãi thối lui.

Đại Tần Thánh đình thực lực cường đại, đáng giá nàng tôn trọng!

"Đại Tần Thánh đình, ngươi lại dám giết ta tông trưởng lão, ngươi muốn chết!"

"Toàn bộ động thủ diệt hắn!"

Huyết Võng Thiên La tông chi chủ Trần Lực Huy thân bên trên tán phát lấy ngập trời khí thế, lửa giận ngập trời, trong miệng phát ra rít lên một tiếng âm thanh.

Hắn xung phong đi đầu, đi đầu một tiếng, tế ra trong lòng bàn tay linh bảo, đối với Tần Phong, Hạng Vũ, Triệu Công Minh các võ tu đánh tới.

"Giết!"

"Giết!"

Đặng Vân Hổ, Ngũ Hạo Bân trong lòng cũng là nổi giận, suất lĩnh lấy sau lưng toàn bộ trưởng lão, xông giết tới.

"Giết!"

"Giết!"

. . .

Hơn hai trăm tên Chuẩn Thánh hậu kỳ cường giả, sát khí ngút trời, tế ra linh bảo, đối với Tần Phong, Hạng Vũ, Triệu Công Minh, Nhiên Đăng công kích mà đi.

Nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc!

Hơn hai trăm tên Chuẩn Thánh hậu kỳ cường giả sát khí bao phủ toàn bộ Thánh Lâm Chi Địa, bọn hắn cùng một chỗ động thủ, thần quang loá mắt, hư không xé rách, toàn bộ Thánh Lâm Chi Địa run lẩy bẩy.

"Lui!"

"Mau lui!"

"Mau lui lại!"

. . . .

Từ Thường Lâm, Ngụy Hữu Bình, Tô Uyển Nghi, Mạc Văn Danh, Tần Vân Thiên rất nhiều võ tu, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau.

Hơn hai trăm tên Chuẩn Thánh hậu kỳ cường giả động thủ, kinh thiên động địa, đem đại lượng hư không chấn vỡ, bao phủ chung quanh trong vòng hơn mười dặm.

"Hạng Vũ, có chắc chắn hay không?"

Tần Phong ánh mắt nhìn về phía bầu trời, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đối với Hạng Vũ dò hỏi.

Phía trên hơn hai trăm tên Chuẩn Thánh cường giả cùng một chỗ động thủ, chiến lực ngập trời, sinh ra uy năng vượt qua tưởng tượng.

"Bệ hạ yên tâm, bọn hắn đối với mạt tướng mà nói, chính là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích!"

Hạng Vũ cao giọng nói.

182 bình luận