Đánh giá
Đã có 0 người đánh giá
Cố Thiên Trạch cùng Võ Đạo Lược Đoạt Hệ Thống giáng lâm Đại Xích Thiên.

Võ Đạo tranh đấu, kiếm thí Thiên Kiêu.

Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm.

Chư Thiên diễn võ, Bách Gia Tranh Minh.

Thử hỏi ——

Ai mới là chân chính đệ nhất thiên hạ!
Mới nhất
23 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
148,480
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

legendgl Avatar

legendgl

Level: 2
Converter Sơ Cấp
14
11241
87811

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

8 bình luận