Đánh giá
Đã có 5 người đánh giá
“Lâm Kiệt tiên sinh, làm trên thế giới tuổi trẻ nhất Nobel y học thưởng đạt được giả, thỉnh nói một chút ngài cảm tưởng?”
Lâm Kiệt nhìn trước mắt thỉnh thoảng sáng lên đèn flash, nhớ lại nói: “Như các ngươi biết nói như vậy, ta ở mười chín tuổi phía trước, chỉ là một số nhật tử chờ chết thiếu niên, thay đổi ta vận mệnh chính là kia một cái giải phẫu.”
“Kia tràng giải phẫu mang cho ta, không chỉ là tân sinh……”

Đề cử

vote
Linh khí
170
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Cao Cấp
86
97430
210754

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

25 bình luận


ducnguyen296 20
hau01267 5
vonganhieu 5