Đánh giá
Đã có 34 người đánh giá

Luyện Thần Đỉnh! Luyện thiên địa vạn vật!
Diệp Tử Phàm! Một thanh niên thế giới hiện đại, cơ duyên đến được Luyện Thần Đỉnh, lại được đưa đến một thế giới dùng võ vi tôn Đại Lục.
Dựa vào cái này Luyện Thần Đỉnh, hắn có thể đi đến Đại Lục đỉnh phong?

Cảnh giới : Võ Mạch cảnh - Siêu Phàm cảnh - Chân Huyền cảnh - Pháp Thần cảnh - Thông Thần cảnh - Hóa Thần cảnh - Thánh Vương cảnh - Thánh Hoàng cảnh - Thánh Đế - Chân Thần...

P/s: Để viết được bộ truyện, rất là không dễ dàng, như không thích các bạn có thể đóng tab lại, yên lặng rời đi, tìm bộ truyện khác thích hợp hơn để đọc. Lão Ma cám ơn mọi người.

Mới nhất
14 giờ trước

Đề cử

vote
Linh khí
1,732
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Tiền Đồ Vô Lượng
2
1227
1307

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1022 bình luận


trinhhoangvuong 500
Hắc Tâm Lão Ma 160
01673166753 110