Đánh giá
Đã có 12 người đánh giá
Truyện dừng do vi phạm nội quy web.

Đề cử

vote
Linh khí
40
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • xitrum137 đề cử 4 Nguyệt Phiếu
    4 tháng trước
  • xitrum137 đề cử 4 Nguyệt Phiếu
    4 tháng trước
Converter Tông Sư
98
69162
466

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

106 bình luận


xitrum137 40