Thôn nhỏ y từ gia gia cái kia kế thừa Kim Cô bổng cùng Bát Cửu Huyền công, dựa vào một thân tuyệt kỹ, hộ thôn hoa, thu nữ yêu, đấu gian thương, trừng phạt ác bá, phát tài, cùng mỹ nữ cùng đi thượng nhân sinh đỉnh phong.

Y thuật, phù triện, đoán mệnh, sờ xương, xoa bóp, phong thuỷ huyền học mọi thứ toàn năng! !

Thấu thị Thiên nhãn, Ẩn Thân thuật, Phân Thân thuật, Biến Thân thuật, Xuyên Tường thuật mọi thứ tinh thông! !

Ta chính là toàn năng tiểu y thần.

Ps: Truyện Tinh phẩm trong Cực phẩm . (Hứa sẽ hay), có tí sắc...

Cầu Vote 100đ và tí đậu nuôi bé /dma /khoc

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
89,077
Linh khí
25
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

9 bình luận


lehien1998nd@ 25