Bản đại sư chày gỗ chấp tại tay, cái bô đừng bên hông, Thập Điện Diêm La, nghe ta hiệu lệnh; thiên hạ quỷ tà, không ai dám không theo!

Ôi... ! Diêm Vương Gia ngài đừng cầm giày ném vào ta, ta liền trang cái bức oa...

****P/s: TRuyện đã full, yên tâm đọc. Còn ngày bao nhiêu chương còn phải xem cvt. Thân!
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
97,430
Linh khí
95
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

KTZui Avatar

KTZui

Level: 0
5
903
1389

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

22 bình luận


meotwo1989 25
nguyennguyen0123456 10
trungvietpro21 10