Đánh giá
Đã có 8 người đánh giá
Hệ thống: "Tiền tài, mỹ nữ, võ công, ngươi tuyển loại nào?"

Trương Dương: "Có thể đều có muốn không?"

Hệ thống: "Không thể, chỉ có thể tuyển đồng dạng!"

Trương Dương: "Học biết võ công có thể vô địch thiên hạ sao?"

Hệ thống: "Có thể!"

Trương Dương: "Ta đây muốn võ công!"

...

Hệ thống: "Tốt rồi, ngươi đã vô địch thiên hạ rồi!"

Trương Dương: "Ha ha ha, hệ thống mau đem tiền tài mỹ nữ đều giao ra đây! Ta đã vô địch thiên hạ rồi!"
Mới nhất
3 năm trước

Đề cử

vote
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Ohmygod0 Avatar

Ohmygod0

Level: 0
1
120
1330

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận