Đô Thị Vạn Giới Lão Tài Xế

Chương 755: Chân lý thần 60/118

Diệp Thần càng nghe, thì càng chấn kinh!

Tuy nhiên Diệp Thần bây giờ thực lực đầy đủ hủy diệt toàn bộ Âu Á Đại Lục, nhưng là cũng biểu thị không được khiếp sợ của hắn!

Dù sao, hắn tại thành thần trước đó, cũng là một cái Địa Cầu người!

Galileo, Charles Darwin, Montesquieu, Voltaire. . .

Những người này, cũng là Diệp Thần đã từng trong lòng đại nhân vật a!

Giờ phút này, nguyên lai những đại nhân vật này, vậy mà tất cả đều là người huynh đệ này hội Phân Bộ Cộng Tể Hội thành viên!

Nguyên lai, bọn hắn những cái kia để cho thế giới đi tới lý luận cùng nghiên cứu khoa học thành quả, cũng là gia nhập Cộng Tể Hội về sau mới sinh ra!

Trong này, tất nhiên có liên hệ!

Bây giờ xem ra, cái này tây phương lịch sử, quả nhiên là Huynh Đệ Hội cùng Giáo Đình bác dịch!

Huynh Đệ Hội đản sinh thời điểm phi thường sớm, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ ban đầu thời kỳ, sinh ra Giáo Đình, là có Cơ Đốc Giáo về sau mới đản sinh, Mông Ca Maria, Jesus, Jehovah chúng thần thần. . . Cũng đều là tại nhân loại văn hóa bắt đầu lúc cao hứng đản sinh!

Huynh Đệ Hội vốn là một cái tiềm tàng tại nhân loại xã hội dưới thần bí tổ chức, bất thình lình Giáo Đình đột nhiên xuất hiện, ở chính giữa thế kỷ cơ hồ lũng đoạn Âu Châu tư nguyên, ngay cả Hoàng Quyền cũng là Thần Quyền truyền thụ cho!

Kể từ đó, uy tín lâu năm thực lực Huynh Đệ Hội đương nhiên không chịu nổi! Thế là 153 bắt đầu song phương vĩnh viễn chinh chiến!

Giáo Đình phân hóa ra Thánh Điện Kỵ Sĩ, đây là thụ giáo đình nắm trong tay Thánh Điện Kỵ Sĩ vũ trang đoàn đội, phát động Thánh Thập Tự Đông Chinh, càng là đặt Giáo Đình bá chủ địa vị, mà lúc này đây Huynh Đệ Hội, vì đối phó Giáo Đình, chuyên môn thành lập Cộng Tể Hội!

Bởi vì Huynh Đệ Hội là không thấy được ánh sáng, cái tổ chức này lớn nhất đặc điểm chính là thần bí!

Một khi thoát khỏi thần bí mạng che mặt, như vậy dưới đất uy tín lâu năm tổ chức Huynh Đệ Hội, tránh bất quá Giáo Đình tập kích!

]


Cho nên, một chút bởi thượng tầng nhân sĩ tạo thành đoàn thể, Cộng Tể Hội Ứng Vận mà Sinh!

Tạo thành Cộng Tể Hội cũng là xã hội cao đoan nhân sĩ, Thánh Điện Kỵ Sĩ đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, với lại những năm này, Cộng Tể Hội tại mấy trăm năm phát triển phía dưới, đã là tương đối ngưu bức!

"Cộng Tể Hội. . . Chỉ sợ ngài đã nghe nói qua."

Mafia đầu mục Reborn tiếp tục nói.

"Cái này Cộng Tể Hội cùng chúng ta Mafia, cùng nhau đều là do Huynh Đệ Hội thân thủ sáng lập, mà Cộng Tể Hội chuyên môn phụ trách cao tầng, mà chúng ta Mafia là phụ trách tầng dưới, phân công minh xác, cũng là Huynh Đệ Hội trong tay hai thanh đao nhọn."

Reborn nói ra.

"Những năm này, Thánh Điện Kỵ Sĩ tại xã hội chuyển hình về sau, cầm Thánh Điện Kỵ Sĩ toàn bộ thành viên phân phát, sáp nhập vào nhân loại xã hội, có lẽ một danh Đại Luật Sư, có lẽ một cái nào đó tiểu thương phiến, có lẽ một cái nào đó chính phủ Nghị Viên, bọn hắn cũng có thể là Thánh Điện Kỵ Sĩ hội viên!"

"Bọn hắn đi qua chuyên môn Thánh Điện Kỵ Sĩ huấn luyện, nếu như toàn bộ nổi lên, đối xã hội này trùng kích, là hủy diệt!"

"Mà vì đối phó bọn hắn, Huynh Đệ Hội cũng không cam chịu yếu thế, Cộng Tể Hội thành viên hiện tại cũng là trải rộng các nơi, hiện tại khỏi cần phải nói, Mỹ Quốc quốc hội Nghị Viên, có một nửa cũng là Cộng Tể Hội thành viên, thậm chí mỗi một giới tổng thống tuyển phối, đều là do Cộng Tể Hội chỉ định!"

"Hiện tại Mỹ Quốc cái kia tài phiệt tổng thống, cũng là Cộng Tể Hội một thành viên."

Ta Tào. . .

Diệp Thần lần này là thật sợ ngây người.

Vốn là, hắn cho là mình nắm giữ Rolls-Royce gia tộc, cũng đã là rất ngưu bức, nhưng là nghĩ không ra, cái này phía tây, còn có to lớn hơn thực lực!

Đông Tây Phương là có chênh lệch, tại đông phương, hiện tại cơ hồ là không có cái gì ẩn núp thế gia hoặc là tổ chức, một mặt là bởi vì đặc thù thể chế, căn bản cũng không cho phép quá mức ngưu bức tồn tại, một phương diện khác chính là Đông Phương vương hướng thay đổi, đối đầu một đời cũng là huyết tẩy thái độ, không có khả năng có đầu to lưu lại!

Còn có một phương diện, đương nhiên chính là Tiên Giới quan hệ!

Tại mấy trăm năm trước, đông phương vẫn là cùng Tiên Giới lẫn nhau liên thông, nhưng phàm là tương đối ngưu bức người, đều bị Tiên Giới Tiếp Dẫn đi a!

Mà phía tây, từ khi Jesus Hiển Thánh về sau, có rất ít cái quái gì thần tích! Cũng không có nghe nói qua có thiên sứ cái quái gì hàng lâm nhân gian cứu vớt thuyết pháp, cũng không có nói có người tu luyện tới đỉnh phong, tăng lên thần giới thuyết pháp!

Giống Thánh Kinh, Sáng Thế Kỷ bên trong ghi lại, đều là nhân loại sơ kỳ sự tình, đến nhân loại tự thân phát triển thời kỳ, căn bản liền không có thần bóng dáng, phần lớn chính là Giáo Đình cái này đánh lấy thần ngụy trang thần côn tổ chức thôi!

"Mặc dù là Mafia cùng Cộng Tể Hội, cũng là sinh ra từ cùng Huynh Đệ Hội, nhưng là bây giờ Cộng Tể Hội thực lực, đã là chưa từng có khổng lồ."

Reborn lắc đầu cảm thán, đây đều là thời đại vận mệnh a!

Huynh Đệ Hội vốn chính là một đám phá hư tổ chức, giấu ở xã hội nhân loại sát thủ dao găm, mà Cộng Tể Hội thu nạp chân chính có đầu não người, càng ngày càng phát triển lớn mạnh, cũng không lạ thường.

"Cộng Tể Hội thành lập mới bắt đầu, nghe nói là một vị Tiên Hiền, cùng lúc ấy Huynh Đệ Hội lãnh tụ Ezio đại nhân, là sinh tử chi giao, Cộng Tể Hội cũng là hắn khai sáng. Bây giờ Cộng Tể Hội, trên danh nghĩa vẫn còn ở Huynh Đệ Hội phía dưới, nhưng là Huynh Đệ Hội thế lực, đã sớm không còn năm đó quang thải."

Diệp Thần khẽ nhíu mày, "Như vậy, hiện nay, Huynh Đệ Hội đầu lĩnh, là ai ? Cộng Tể Hội đầu lĩnh, là ai?"

Diệp Thần hỏi mấu chốt vấn đề!

"Huynh Đệ Hội đầu lĩnh. . . Tuy nhiên chúng ta Mafia là Huynh Đệ Hội tay chân, mỗi lần đều là do bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh, nhưng là. . . Ta còn thực sự không biết Huynh Đệ Hội đầu lĩnh là ai, ta chỉ biết là, bọn hắn là gia tộc thế tập chế độ. . . Thân phận thập phần thần bí."

"Mà về phần Cộng Tể Hội —— không có đầu lĩnh."

"Cộng Tể Hội là từ vô số tín ngưỡng thần nhà khoa học, Chính Khách, Nhà Tư Bản, xí nghiệp gia tạo thành, cũng là nhân loại phương Tây trong xã hội tinh anh, bọn hắn quần long vô thủ, nhưng là có thể hình thành nghiêm mật tổ chức, ta cùng Cộng Tể Hội một chút thành viên tiếp xúc qua, ta biết, bọn hắn mặc dù có thể ngưng tụ cùng một chỗ, là bởi vì bọn hắn có chung tín ngưỡng —— chân lý thần."

 

Truyện mới của Quái Lão Dương Gian Phán Quan tác giả Việt, mời anh em thưởng thức !!!!!!

776 bình luận