Đánh giá
Đã có 27 người đánh giá
Một cái nam tử trở thành một người Xayda đi tới Dragon Ball thế giới, ở nơi này Thần Tiên đi đầy đất, cường giả nhiều như chó thế giới

Nhìn hắn như thế nào đem chật vật còn sống, như thế nào đánh bại từng cái từng cái cường địch

Fide, lão tử đánh ngã ngươi

Cell, lão tử đánh ngã ngươi

MaBư, lão tử đánh ngã ngươi

Thần hủy diệt, lão tử còn là muốn đánh ngã ngươi

✓∕√๖ۣۜYurisa父 xuất phẩm, full 500c

Đề cử Toái Mạch

vote
14
Linh khí
150
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
202
196389
55225

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

36 bình luận


808 120
sieucuibap123 25
➻❥๖ۣۜHoài ๖ۣۜLinh 5