Ta là thăm dò cổ mộ hành giả, ta là xuyên qua khói thuốc súng chiến sĩ, ta là ẩn nấp đoàn người thích khách. . .

Ta là Tô Bạch, xuyên toa ở vô hạn ảo tưởng thế giới, lưu lại vô số truyền kỳ lữ giả!

Maps: Tomb Raider, Call of Duty, Assassin's Creed, Operation Kingfish, ...

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Hố đầu năm ... Chúc a e độc giả năm mới nhiều may mắn, vui vẻ.

HAPPY NEW YEARS !!!

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Đề cử Toái Mạch

vote
20
Linh khí
81
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
150
118396
141986

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

26 bình luận


tienvu739 35
baby1598 1