Phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Đụng quỷ liền mạnh lên "Đinh!"

"Ngươi nhận Hồng Y nữ quỷ công kích, điểm công đức +1."

"Đinh!"

"Ngươi nhận Quỷ nước công kích, ngự thủy năng lực +1."

"Đinh!"

"Ngươi nhận Quỷ lửa công kích, ngự hỏa năng lực +1."

"Đinh!"

"Ngươi nhận Cương thi công kích, luyện thể +1."

Đêm khuya, bãi tha ma.

Tô Mục nhưng ôm một cái Diễm quỷ đùi, hét lớn: "Tiểu muội muội ngươi không được chạy. . . Xin thỏa thích công kích ta đi." (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
124,374
Linh khí
230
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
87
34120
63317

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

93 bình luận


bomokia1 80
linhvuthienha 75
Nguyenquocanh 40
anh_thuong 25