Đánh giá
Đã có 36 người đánh giá

Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc Đường Môn lang!

Hành tẩu tại trong bóng tối, hèn hạ nhưng không mất bản tính, vô sỉ lại không ném phong độ Câu hồn sứ giả!

Một cái Đường Môn đệ tử trọng sinh đến một cái tất cả đều là nữ tử tạo thành môn phái về sau câu chuyện.

Ông trời thuận ta ông trời xương, ông trời nghịch ta gọi hắn vong!

Mới nhất
3 năm trước

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
35
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • Tramta167 đề cử 7 Nguyệt Phiếu
    4 tháng trước
hoang vu Avatar

hoang vu

Level: 0
185
158727
22510

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

7 bình luận


Tramta167 35