Chu Kiều Kiều chết đi mới biết được chính mình bất quá là trong một quyển sách vô danh pháo hôi.

Hơn nữa thân thể của nàng rất nhanh cũng sẽ bị một cái ngoại lai linh hồn cướp đi.

Sau đó người kia sẽ dùng thân thể của nàng thăng chức tăng lương, chân đạp nữ chủ, cưới nam chủ, đi lên nhân sinh đỉnh cao.

A ngã, tốt như vậy nhân sinh vẫn là ta tự mình tới đi!

Sau này Chu Kiều Kiều thật sự gả cho nam chủ. . . Kia bị gia tộc buông tay vừa có bệnh kén ăn lại có chứng mất ngủ tiểu đáng thương ca ca.

Sau đó phát hiện, tiểu đáng thương lão công này gia sản có phải hay không có chút. . . Nhiều?

Đề cử Toái Mạch

vote
27,400
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • Dung206 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    2 tuần trước
Converter Sơ Cấp
249
37988
50792

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

6 bình luận


Dung206 5