( Faloo mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Goblin Hoàng đế ) cái khác Goblin dơ bẩn ngu xuẩn lại nhỏ yếu.

Mà Vương Dã không đồng nhất dạng, hắn là một tên lập chí trở thành Goblin Hoàng đế Goblin!

Tính danh: Vương Dã

Chủng tộc: Goblin

Goblin thế nào? ! Goblin cũng có dã vọng! ! ! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Đề cử

vote
Linh khí
375
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cancel✦No2 Avatar

Cancel✦No2

Level: 4
Converter Cao Cấp
61
34966
2288

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

196 bình luận


truyenboybad2 255
Hoang_tu_cuoi_rua 60
buinhatminh 25
aumision123 10
123pkkk 5
thienhunh5 5