Hắc Ám Chấp Pháp Quan, tuân theo thiện lương đạo. Hiện thân trên thế gian, một kiếm chém gian tà.

Công chính cùng xét xử, đi hắc ám đường. Tươi mới ** tội nghiệt, hài cốt xây tên ta.

Chiến Phong ngẫu nhiên được Hắc Ám Chấp Pháp Quan truyền thừa, mang trên lưng hắc ám tên. Thoát khỏi người khác thao túng, nhảy ra vận mệnh quỹ tích, bước lên đường không trở lại.

Đề cử Toái Mạch

vote
120,786
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Trung Cấp
58
32868
1065073

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

14 bình luận