Đánh giá
Đã có 2 người đánh giá
Sênh Sênh, Sênh Sênh . . .

Hắn vốn là như vậy gọi nàng, ôn nhu mà lưu luyến.

Người khác là hình dung như thế nào hắn, một thân minh hoa, công tử như ngọc, tự phụ ưu nhã.

Hắn có cái ôn nhu tên, gọi Thời Cẩn.

Hắn nói: Thầy thuốc không tự chữa, ta là bệnh nhân.

Hắn nói: Sênh Sênh, mau cứu ta.

Nàng không có như vậy đã từng yêu một người, nguyện ý cùng hắn rơi vào địa ngục.

Hắn không có như vậy đã từng yêu một người, nguyện ý vì nàng bỏ xuống đồ đao.

Ghi chú: Bài này chữa trị ấm sủng phong, 1v1 song chỗ, rock and roll siêu sao cùng bác sĩ thiên tài lẫn nhau sủng thường ngày.

Đề cử

vote
Linh khí
295
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Converter Cao Cấp
77
57093
32798

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

51 bình luận


ܨ๖ Mộc ๖ Hy 200