Hắn bổn xuyên qua đến Hỏa Ảnh thế giới, lúc sau đánh vỡ thế giới tường ngăn, đi vào Hải Tặc Vương thế giới...
Mới nhất
11 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
63,747
Linh khí
18
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

ThanhYThien Avatar

ThanhYThien

Level: 0
3
550
0

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

41 bình luận


nuphitachp 5
tranviethoang 5