Hàm Ngư Học Phách Hắc Khoa Kỹ Đế Quốc giới thiệu tóm tắt: "Tích, ngài vượt quá thời gian thay mặt đen khoa học kỹ thuật app đã thượng tuyến, ngay sau đó tặng lò phản ứng hạt nhân một tòa, mời lựa chọn sắp đặt địa điểm, 1: Trong nhà hậu viện, 2: Phòng ngủ."

Mẹ nha, đây là muốn coi ta là phúc xạ nguyên sao

Ta chỉ muốn yên lặng làm một cái cá mặn, tại sao phải cho ta lớn như vậy áp lực!

********************************************************************************
CẦU VOTE 10 ★
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
272,508
Linh khí
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • lovelorn112 đề cử 4 Nguyệt Phiếu
    8 tháng trước
Converter Sơ Cấp
35
10140
4479

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

19 bình luận


lovelorn112 20