Đồng nhân Qidian - Mỗi người đều sợ người thần bí, chúa cứu thế Harry có nghịch thiên vận khí, Allen Harris có học bá vô địch hệ thống, nhìn học bá tại vu sư thế giới mây mưa thất thường, sáng tạo Truyền KỲ!

Đồng đường các bạn đọc:

Vu sư tòa thành (phổ quần, không Fans hâm mộ giá trị yêu cầu): 70060 1542

Vu sư bộ lạc (VIP quần, Fans hâm mộ giá trị 2000 cực kỳ trở lên): 853574739

Đồng đường đà chủ quần (đà chủ quần, Fans hâm mộ giá trị 1w cực kỳ trở lên):8 31 165392

Đồng đường chờ mong cùng mọi người giao lưu ah.

Đảm bảo bạo chương mạnh :))
Mới nhất
13 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
607,090
Linh khí
435
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
56
35541
800

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

228 bình luận


dung12345 120
mrrain 60
ccthanglong3 50
HoangDiamondxx 40
pantarutm 15
dangkim51 5