Đời thứ ba Browder trọng sinh đến rồi Harry Potter thế giới.

Trước hai đời di trạch, để Browder có ở nơi này đời càng cường đại hơn cơ sở.

Bất quá... Harry Potter thế giới nước thật vẫn rất sâu đâu!

Tác giả định nghĩa Tags

Vampire kiên nghị học viện lưu hào phú

✧✧✧✧✧✧✧
Cuối tháng mới bắt đầu lên chương nhá mọi người
✧✧✧✧✧✧✧

♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ Lịch ra chương mới của mình hầu như toàn vào buổi tối và khoảng 30 chương một ngày với những truyện chưa kịp tiến độ của tác giả

(๑✧◡✧๑) Nếu có đồ buff truyện thì sẽ thêm chương trong ngày

✵ 1 Nguyệt phiếu, Hỏa tinh châu = bonus 1 chương
✵ 1 Thất thải châu, Kim sa châu = bonus 5 chương
✵ 1k Kim đậu = bonus 1 chương
✵ 1 Bố cáo lệnh = bonus 30 chương

(✿◠‿◠) Ai buff đồ thì nhớ inbox cho mình để mình đăng bonus nhé

Đề cử

vote
Linh khí
55
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • blackcat_nlhk buff Hỏa Tinh Châu
  1 tháng trước
 • blackcat_nlhk đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • quaylxag213 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • phong2002 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
Converter Cao Cấp
72
49124
16512

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

86 bình luận


blackcat_nlhk 45
phong2002 5
quaylxag213 5