Đánh giá
Đã có 12 người đánh giá
Nhiệt huyết khuấy động, tiếu ngạo đấu trường! Từ quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối đến bế quẳng, quấn cầm, từ đứng thẳng kiểu vật lộn đến không hạn chế cách đấu, trên lôi đài vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu tranh tranh thiết cốt, cũng vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu quang mang bắn ra bốn phía chém giết tràng diện! Đây là một cái kiệt ngạo quyền thủ buồn vui cố sự...
Mới nhất
5 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
227,100
Linh khí
133
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

songsongttt Avatar

songsongttt

Level: 0
Đẹp Trai Có Gì Sai
3
1204
25234

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

13 bình luận


kass 102
Thangdolan 20
vucodonvu 10
quang16 1