Ngoài ý muốn lưu lạc dị thế, thế nhưng thành vua của một nước, trong lịch sử các triều các đại danh thần võ tướng rơi rụng bốn mà, cơ diễn cảm thấy áp lực sơn đại. May mắn tự mang bàn tay vàng, có thể điều tra rõ năm duy thuộc tính, phân biệt nhân tài.

Chu thiên tử hoàng quyền bên lạc, thử hỏi ba ngàn chư hầu, ai có thể nhất thống?

Bắc địa Yến Quốc, cơ diễn hùng tâm tráng chí nhìn xuống Trung Nguyên đại địa, ma đao soàn soạt
Mới nhất
1 tuần trước

Đề cử Toái Mạch

vote
81,364
Linh khí
0
Điểm ái mộ
zickky09 Avatar

zickky09

Level: 4
Converter Cao Cấp
113
97455
362554

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

11 bình luận