Nội dung : Truyện nói về thanh niên siêng năng. Bỗng nhiên bị chết một cách lãng xẹt.vi thần siêng năng thấy thế ban cho anh một cuộc sống mới với ký ức xuyên qua đấu la đại lục + Một tinh thần lực gần bằng với thần và một ý chí cũng như thế
Cùng lúc đó, Vị thần lười biến nghe dc tin ấy. Lập tức bay qua và ban cho thanh niên kia một hệ thống thánh lười + với vũ hồn là giường ngủ :) . Vị thần ấy làm như vậy muốn đối đầu với vị thần siêng năng với việc thanh niên đó rất chi là siêng năng làm cho vị thần ấy ức chế. Muốn thanh niên đó ở thế giới kia thành thần lười biến để cho cái tính siêng năng 70% là lười biến. Các bác thấy được không tại ta mới lớp 9 với trình viết văn cỡ trung bình

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
174,769
Linh khí
25
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • Doladong123 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • votanthienhao đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • buitiencuong đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • votanthienhao đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
1
84
168

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

126 bình luận


votanthienhao 15
buitiencuong 5
Doladong123 5