【 phi lô mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Hồ yêu chi hồ diệt vạn giới 】 bá đạo Hồng Hồng , tùy hứng xuẩn manh Nhã Nhã, nhu thuận xấu bụng Dung Dung

Khi các nàng nhiều một cái thân nhân có được Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng với phương đông linh huyết bán yêu, sẽ dẫn tới Thiên Địa như thế nào biến hóa?

Chúng ta câu chuyện liền bắt đầu từ nơi này

(sách mỗi ngày canh một, từng chữ, đều sẽ mảnh châm, viết ra trong lòng ta tiểu cố sự, hi vọng các vị ưa thích) (câu chuyện cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Yêu tộc cảnh giới tu luyện: Yêu quái, Đại Yêu, Yêu Vương, Yêu Thánh, Thiên Yêu, Yêu Tổ.

Nhân loại cảnh giới tu luyện: Luyện khí, Trúc Cơ, Ngự Phù, Ngự Khí, Ngự Thần, Nhân Khí Hợp Nhất.


3 nhân vật Hồng Hồng. Nhã Nhã và Dung Dung đều được lấy từ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

một số hình ảnh của nhân vật trong truyện:

Main:
https://www.upsieutoc.com/image/1448144.GuGDjb
https://www.upsieutoc.com/image/1448146.GuGc0k
https://www.upsieutoc.com/image/1448147.GuGqyj

Nhân vật Nhã Nhã:
https://www.upsieutoc.com/image/1485777.GuGNc8

Nhân vật Dung Dung:
https://www.upsieutoc.com/image/1485778.GuGvnG

Con của main sau này sẽ có: Tên là Tô Tô
https://www.upsieutoc.com/image/1485773.GuG0G0
https://www.upsieutoc.com/image/1485776.GuG55N


hình ảnh Ách Uế Thú ( Ách mỏ thú)
http://acg.gamersky.com/otaku/data/201512/694379.shtml

link truyện bên trung : https://b.faloo.com/f/403997.htmlcác bạn có thể buff đậu để ủng hộ mình
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
269,020
Linh khí
2,595
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • dotrong đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • dotrong đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ♡๖ۣۜJυηɗεαη♡ đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super061 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super061 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super061 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super061 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super061 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super061 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super061 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super061 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super061 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • シ๖ۣۜĐi ๖ۣۜDạo 4 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • シ๖ۣۜĐi ๖ۣۜDạo 4 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super060 đề cử 24 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super059 đề cử 23 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super058 đề cử 23 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super056 đề cử 25 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super057 đề cử 22 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super055 đề cử 22 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super054 đề cử 21 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super053 đề cử 21 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super052 đề cử 22 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super051 đề cử 22 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super050 đề cử 14 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super050 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super050 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super050 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super050 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Super050 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
Ta Là Siêu Nhân
26
14339
8809

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

71 bình luận


BatBank08 225
Super056 125
Super036 110
Super039 115
Super040 110
Super041 115
Super060 120
Super042 115
Super046 110
Super049 110
Super058 115
Super059 115
Super050 110
Super051 110
Super052 110
Super055 110
Super057 110
Super045 105
Super048 105
Super053 105
Super054 105
╰❥๖ۣۜσν๖ۣۜєя❤❤❤ 60
Super061 45
♡๖ۣۜJυηɗεαη♡ 15
シ๖ۣۜĐi ๖ۣۜDạo 10
dotrong 10