Dung luyện anh hùng truyền thừa, đúc thành mạnh nhất Kiếm đạo. Một kiếm ra, thế giới sinh diệt, thần quỷ đều là không có. Này là một cái đạt được LoL hệ thống, tại Konoha Ninja thế giới hoành hành cố sự. Đơn giản thô bạo sảng văn lưu! ! ! ! ! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nếu các bạn thích truyện có thể vote 10. Nếu tặng nguyệt phiếu hoặc đậu thì sẽ có bạo chương

Đề cử Toái Mạch

vote
20
Linh khí
276
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Học Đồ
26
5295
10704

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

82 bình luận


tloveanh2010 150
Ahri Vệ Binh Tinh 55
Peter1001 30
KaiToGen 5
lllDaoTaclll 5
AsakuraAmemiya 5
๖ۣۜTô ๖ۣۜMiên 5
unknow616 5
Dangdungql2704 1