Đánh giá
Đã có 11 người đánh giá
Ta gọi Dương Phàm, ta là trên sân bóng Vương , đây là chuyện xưa của ta. Dẫn bóng là ta sinh mệnh, cái này khiến ta nhiệt huyết sôi trào. Thắng lợi cũng là ta sinh mệnh, ta hưởng thụ thắng lợi cảm giác. Đây là một cái liên quan tới mộng tưởng, liên quan tới truy Cầu Thắng lợi cố sự. Một cái nỗ lực người trẻ tuổi, một cái thần kỳ hệ thống, một cái thuộc về siêu cấp cự tinh hỏa bạo chinh phục con đường.

Đề cử

vote
Linh khí
189
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Soái Ca
21
8846
37298

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

64 bình luận