Yên tĩnh đêm dài đường phố cuối, có một nhà trang hoàng phục cổ tiệm tạp hóa; làm không người sống sinh, đêm muốn chết người ý. Bầu trời rớt bánh có nhân loại sự tình này, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi quỷ sự tình, hắn liền sẽ giúp ngươi hoàn thành, bất quá, ngươi xác định ngươi muốn cùng quỷ làm giao dịch?
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
57,899
Linh khí
25
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • blackswan đề cử 5 Nguyệt Phiếu
    2 tháng trước
Converter Học Đồ
34
20231
5010

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

8 bình luận


blackswan 25