Cố Nhiêu xinh đẹp chân dài hậu trường cứng rắn, quyến rũ tự nhiên, lại bỏ gia sản không kế thừa, chạy đến giới văn nghệ ngã bò lăn đánh.

Mỗ diễn viên: Không sợ, lại không hồng liền đổi nghề.

Cố Nhiêu: Ai, lại không hồng liền về nhà kế thừa gia nghiệp.

Mỗ nữ tinh: Thành danh sau gả vào hào môn √

Cố Nhiêu: Gả cái gì hào môn, ta chính là hào môn.

Đề cử Toái Mạch

vote
3,439
Linh khí
0
Điểm ái mộ
69
5946
2463

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận