Cố Nhiêu xinh đẹp chân dài hậu trường cứng rắn, quyến rũ tự nhiên, lại bỏ gia sản không kế thừa, chạy đến giới văn nghệ ngã bò lăn đánh.

Mỗ diễn viên: Không sợ, lại không hồng liền đổi nghề.

Cố Nhiêu: Ai, lại không hồng liền về nhà kế thừa gia nghiệp.

Mỗ nữ tinh: Thành danh sau gả vào hào môn √

Cố Nhiêu: Gả cái gì hào môn, ta chính là hào môn.

Đề cử Toái Mạch

vote
3,289
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Học Đồ
159
19014
273831

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận