Diệp Thiên trọng sinh song song thế giới địa cầu, đạt được hồng cảnh hệ thống, bắt đầu kiến tạo chính mình đế quốc.

Cái gì? Thiếu năng lượng điểm? Đơn giản, mệnh lệnh công trình sư tùy tiện nghiên cứu phát minh mấy khoản hắc khoa học kỹ thuật, kiếm hơn một ngàn trăm trăm triệu, mua quặng, mua nguồn năng lượng.

Cái gì? Ngươi nói ta tự mình kiến tạo đế quốc? Đây là đối địa cầu liên bang bất kính? Ha hả, ngươi tin hay không ta phái thượng trăm vạn binh vương chiến sĩ, nộn chết các ngươi? Tin hay không một pháo đem các ngươi oanh thành cặn bã?

Nha a, ngươi nói ta giẫm đạp hết thảy?

Đối, ta liền giẫm đạp hết thảy, ta đế quốc là địa cầu mạnh nhất, tiền tài cũng là nhất giàu có, phi thuyền vũ trụ, hạm đội, muốn nhiều ít có bao nhiêu, các ngươi lấy cái gì cùng ta so?
Mới nhất
23 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
232,768
Linh khí
70
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Springblade Avatar

Springblade

Level: 0
6
2125
64608

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

38 bình luận


๖ۣۜHắc ๖ۣۜThiếu 25
provarerach 15
congpro286 15
1982gonzoy 5