Đánh giá
Đã có 7 người đánh giá
Tu tiên tìm trường sinh , nhiệt huyết mặc tiêu dao , đạp sen dẫn sóng tẩy kiếm cốt , bằng hư ngự phong tố Thánh Hồn!
Mới nhất
3 tuần trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
322,743
Linh khí
52
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đỉnh Cấp
40
29680
9422

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

13 bình luận


Mộ Dung Thùng Cơm 25
DarkMooN 25