Từ thủa hồng hoang thiên địa sơ khai, trên đỉnh Bất Chu Sơn. Một sinh linh đầu tiên được thiên địa thai nghén mà ra, tên Tam Diệp Kiếm Thảo.
Tam Diệp Kiếm Thảo được Bàn Cổ di trạch độ hóa mà mở ra linh trí, bắt đầu từ đây một đường tu hành.
Liệu Tam diệp kiếm thảo có thành công? Có bước lên đỉnh phong vấn đại đạo?
Mời các bạn đón đọc.Cảnh giới phân chia: Dẫn Khí Nhập Thể, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Luyện Hư Hợp Đạo, Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Á Thánh, Thánh Nhân, Thiên Đạo, Đại Đạo.

phân chia trong từng cảnh giới: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn.
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
30,330
Linh khí
25
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • phieudieu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    10 tháng trước
  • kaitouspirit2 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    10 tháng trước
  • PhucHi đề cử 3 Nguyệt Phiếu
    10 tháng trước
phieudieu Avatar

phieudieu

Level: 0
1
19
2110

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

19 bình luận


PhucHi 15
kaitouspirit2 5
phieudieu 5