B.faloo mạng A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Hồng Hoang Chi Trụ Vương Vô Địch

Trọng sinh Hồng Hoang trở thành đại danh đỉnh đỉnh vong quốc chi quân Trụ Vương, thức tỉnh vạn giới vớt hệ thống. . .

Vớt vạn giới nhân tài, mở Vận Triều. . .

Từ đây đi lên một cái lật tung Thiên Đình, chân đạp Thánh Nhân, diệt sát thiên đạo, thành tựu chí cường Vận Triều chi chủ con đường!


gần 900c. có nhiều gái.

CẦU KIM SA, HỎA TINH. KIM ĐẬU BONUS CHƯƠNG!!!
Mới nhất
2 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
93,194
Linh khí
935
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
217
213915
11265

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

134 bình luận


Xungdanh 205
mộng huyễn 150
daoduyduc 150
Ngohiep37 45
gacuoi013 40
Yeuemnhieu 35
cophong94 25
tho 25
tungtran172369 25
sangtran 20
dinhthekieu 20
cansolo110 15
Vancuong161095 10