Lục Nhĩ Mi Hầu cả đời long đong, một câu 'Pháp Bất Truyền Lục Nhĩ ', để hắn cả đời vô pháp vấn đỉnh Tiên Đạo, sau cùng chỉ có thể dĩ giả loạn chân tham gia Tây Du, sau cùng rơi xuống một cái Thân Tử Đạo Tiêu.

Nhưng mà thế sự vô thường, một cái hậu thế linh hồn xuất hiện ở Hỗn Độn bên trong, từ đó hết thảy cũng khác nhau...

P/s: tác này mình thấy có 2 bộ cực hay 1 bộ viết về naruto 1 bộ về marvel đều đã đc post uổng ghê, bộ này viết về hồng hoang cũng hay nên mình hớt luôn :))

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cù Lần Lầm Lì
23
4538
33763

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

25 bình luận