Đánh giá
Đã có 16 người đánh giá
cấp độ A ký hợp đồng tác phẩm: Hồng Hoang mạnh nhất thông thiên lại nhìn một cái chuyển kiếp trở thành Thượng Thanh Thông Thiên Giáo Chủ Xuyên Việt Giả như thế nào thay đổi đại giáo hủy diệt mệnh đồ, sáng tạo độc nhất vô nhị mạnh nhất thông thiên!

Hồng Mông xử đời ta vi tôn, Huyền Hoàng diễn hóa luyện chân thần.

Khai Thiên Tích Địa là Giáo Chủ, Hỗn Nguyên nhất niệm tẫn đạo sinh

Bàn Cổ khai thiên, Long Hán Sơ Kiếp, Vu Yêu đại chiến, Thánh người mưu hại, Tam Hoàng Ngũ Đế, Phong Thần đại kiếp, Tây Hành Thiên Trúc, Tổ Tinh mới cất, Mạt Pháp điêu linh, đều ở trong quyển sách!

PS 2: Truyền thống Hồng Hoang loại tiểu thuyết, bảo đảm chất lượng không thái giám! (vốn cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Đặt gạch trước.mai làm. Chiều mai cố gắng 30 50 chương.
các bạn có thể đọc các truyện khác của mình ở đây http://truyencv.com/truyen-dang-boi/115490/
+ Ngày 5 chương
+ 1 nguyệt phiếu 1 chương. kim đậu 10 chương
+không thích thì các bạn có thể bỏ qua
+cầu ủng hộ
thanks all
Mới nhất
2 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
640,997
Linh khí
562
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

anhgalamproo Avatar

anhgalamproo

Level: 0
Đẹp Trai Có Gì Sai
13
3660
71527

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

93 bình luận


dung95ok95 20
Cam 10
lama 10
yugrarin1974 5
zZzuesSs 5
nhd_1996 5
harukido 5
lastangel252 2