[ b.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Hồng hoang ta là Khổng Tuyên ] mang theo mạnh nhất thu về hệ thống, xuyên việt đến còn chưa xuất thế Khổng Tuyên trên thân.

Ngũ Sắc Thần Quang, không có gì không xoát! Thu về hệ thống, không có gì không thu! Một xoát một thu, Thiên Tác Chi Hợp!

Lại nhìn ta như thế nào nghịch thiên cải mệnh, siêu thoát với bên ngoài.

Chư thiên vạn giới, duy ta độc tôn. (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ bắt chước. )

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
213,709
Linh khí
440
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
182
114549
22540

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

151 bình luận


❛❜๖ۣۜKẹo๖ۣۜHồ๖ۣۜLô๖❛❜ 60
quaylxag213 25
☯Phong✾Thiên☯Đế✾ 25
dophong0 25
15
taozz96 5